KVALITET SIDEN 1984

GLARMESTER

Vi er stolte af, vi stadig kan udføre håndværket med faglig kunnen og respekt for de gamle traditioner..

Når blyruder skal repareres eller renoveres bruger vi vor viden om håndværket og materialer,

Denne viden bruger vi når vi nænsomt og effektivt renser, omforandrer, reparerer eller udskifter blyruder.


Det er altid vigtigt at reparationer er mindst mulig synlige så helhedsindtrykket bevares.